Beide teams door het oog van de naald

ZUIDLAREN - De thuiswedstrijden van het combinatieteam Haren & Oostermoer 1 worden dit seizoen bij Oostermoer gespeeld. Dit seizoen speelt men in een nieuwe locatie, het Grand Café (Zuidlaren), het voormalig De Beuk. Naast de Asser spelers was het ook voor de spelers van het thuisteam een nieuwe ervaring. Neemt niet weg dat het schaakspel op zich niet veranderd was en dat ieder zijn eigen spelletje schaak kon en zijn/haar kunsten mocht vertonen. Niets dus wat heerlijke partijen in de weg stond. Er staat een aardig verslag op de site van Assen. We gaan hier proberen nog wat extra's toe te voegen. Als teamlid van de combinatie zult u me vergeven dat ik het wat van onze kant bekijk.

Bord 1: Geon Knol - Martien Visser 1-0

De stelling kreeg wat Grunfeld-Indische trekjes en dat is een moeilijke opening. Probeer maar eens in die stijl te blijven spelen als je er op gefocused bent de pion op d5 terug te winnen. Het cruciale moment van de partij was als volgt.

Zwart heeft net 13 ... Pf6-g4 gespeeld en de computer geeft gelijk voordeel aan wit. Jammer van de tot dan toe goed opgezette partij. Het beste was hier nog 13. ... b5 geweest volgens het stalen monster. Nu wordt de zwarte dame opgejaagd en dat leidt uiteindelijk tot winst voor wit. 14.d6 exd6 15.d5 Dc5 16.Pcb6 Le6 17.Tc1 Db5 18.a4 Dxb2 19.Tb1 Dd4 20.Tb4 Dc5 21.Tc4 Da3 22.Txg4 en helemaal uit.

Martien zag dan ook van verder spelen af.

Bord 2: Heinse van Houten - Sjoerd Homminga 1-0

 

Door Sjoerd omschreven als een enerverende partij. We komen er in op de 12e zet.

Met h4 geeft wit aan dat hij op de koningsvleugel wil. Als de h-lijn open komt gaat het met Df3 en Dh3 wel snel. Dit alles mede ingegeven door de mobiliteit van de witte stukken richting de zwarte koning. Zwart moet maar zien gelijke tred te houden. Enkele zetten later:

Zwart probeert met 17. .... g7-g6 de koningsvleugel gesloten te houden. Wit komt nu met h4-h5 en dat breekt de zaak open. Zwart probeerde nog na 18. h4-h5, 18. ... Lf6xe5, 19. Pf3xe5 f6 20. Pe5xg6 e5 21. f4xe5 Pf8-d7 maar na 22. Dd1-d3 Db6-a6 23. Dd3xa6 b7xa6 bleek ook in het eindspel dat wits voordeel groot was. In de slotstelling gaf zwart na 38. Kg3-f4 op.

Bord 3: Sybrand Houtsma - Johan Klinkhammer ½-½

Na 9. ... f5! stond zwart staat klaar het initiatief te grijpen, en dat is wat ik deed.

Wit kreeg het moeilijk, maar bleef overeind. Helaas had ik erg veel bedenktijd verbruikt. Haastig startte ik een koningsaanval, maar in plaats van die subtiel te voeren, koos ik de brute methode, offerde een kwaliteit waarmee ik alle schepen achter me verbrandde.
Het werd me al snel duidelijk dat de compensatie niet toereikend was en ik moest hopen op een schwindel. Gelukkig vertrouwde mijn tegenstander het zaakje niet en bood een zetherhaling aan. Remise. Opluchting aan het eind. Ontevreden over het bederven van een veelbelovende stelling na de opening.
Op de site van Assen is te zien hoe het ging.

Bord 4: Andreas Tasma - Hans Smit ½-½

 

Hier werd afgewikkeld naar een stand die potdicht zat maar wel met een pion meer voor de witspeler. Het bleek remise te zijn en aldus werd de vrede getekend.

Hier is geen doorkomen aan voor wit. Zou men zich ook gerealiseerd hebben dat een zwarte loper op h4 nog onheil kan stichten? De witte loper moet dan wel op de diagonaal e1-h4 blijven.

Bord 5: Frank van der Werff - Harry Gielen ½-½

Een zeer merkwaardige partij. Wit stond have en gort achter maar joeg de zwarte koning over het bord. Die leek zich te kunnen verschuilen maar een magneetschaakje met een toren leidde tot damewinst voor wit en was het uit. Hier is jammerlijk genoeg geen materiaal van.

Bord 6: Paulo Valiente - Jan Posthoorn 1-0

 

Paulo week al vroeg in de opening af van de gebaande banen en probeerde zo de partij naar zich toe te trekken. ,,Ik wilde mijn tegenstander naar ‘onbekend’ terrein brengen." Het leverde een vrijpion op de d-lijn op en om promotie te voorkomen moest er materiaal ingeleverd worden. Dat was voldoende voor de winst.

Paulo: ,,Na 14. ... Ta8-d8 werd het wat ingewikkeld. Het is naar mijn mening een ongeveer gelijke stelling, zwart heeft een loperpaar, zijn torens en een paard werken goed mee. Wit heeft een sterke d5-pion, en moet nog de loper op a3 zien te activeren. Het idee van wit is nu de d-pion door te stoten om de zwarte stukken te hinderen of passief te zetten. Ik denk dat als zwart de juiste zetten vindt, dat hij zijn stelling met succes kan verdedigen. Helaas voor mijn tegenstander heeft hij dat niet voor elkaar gekregen."

Dit mondde op zet 26 uit in de volgende stelling, de vrijpion doorgestoten naar d6:

En werd het als volgt uitgespeeld: 26. ... Lf8 28. Pe8 Td8 29. Le3 Tf5 30. d7 Le7 31. Lb6 Tb5 32. Lxd8 Lxd8 33. Pd6
,,Mijn tegenstander ging door de vlag en staat een kwaliteit achter, ook zal hij de volgende zetten zijn loperpaar kwijtraken door Pxb7 en de d-pion loopt door."

Bord 7: Jesper Post - Maarten Roorda 0-1

Dit was een makkelijke avond voor zwart. Een tactisch grapje (mat op de onderste lijn) leverde een pion op en in het eindspel was er geen houden aan voor wit.

Na 20 Te1xa1 wint zwart met 20. ... Le6xa2 een pion en daarmee de partij.

De slotstelling. Met een dame in de hand werd gepromoveerd tot toren. Maarten is blijkbaar zuinig op zijn dame(s)!

Bord 8 ten slotte: Tomas Hiemstra - Kenneth Muller 0-1

 

Helaas geen materiaal. Ik kreeg nog mee dat zwart vaak dameruil uit de weg ging tot wanhoop van enkele teamgenoten. Het materiaaloverwicht bracht om plm. 23.45 uur voor Assen de verlossende overwinning binnen en daarmee de 4-4 eindstand. Assen opgelucht en H&O1 eigenlijk ook. Hier en daar hadden de punten anders kunnen vallen. Zie ook de site van Assen, het forum aldaar.

 

Heinse van Houten
Met dank aan fotografen Nico van Huizen en Peter Weites

 

T Haren & Oostermoer 1873 Assen 2 1799 4 4
1. Martien Visser Sr 2103 Geon Knol 2149 0 1
2. Heinse van Houten 1832 Sjoerd Homminga 1818 1 0
3. Johan Klinkhammer 2012 Sybrand Houtsma 1801 ½ ½
4. Andreas Tasma 1785 Hans Smit 1884 ½ ½
5. Harry Gielen 1803 Frank van der Werff 1959 0 1
6. Paulo Valiente 1921 Jan Posthoorn 1784 1 0
7. Maarten Roorda 1815 Jesper Post 1381 1 0
8. Tomas Hiemstra 1710 Kenneth Muller 1615 0 1